TOÁN TRÍ TUỆ SUPERBRAIN – CẤP ĐỘ SUPER

Trong toán trí tuệ sẽ được chia làm nhiều cấp độ khác nhau phù hợp với khả năng cũng như tư duy của trẻ. Trong đó, cấp độ super là cấp độ cao nhất ở trẻ tiểu học độ tuổi từ 8-12 tuổi, giai đoạn này trẻ cần hoàn thiện tất cả các kỹ năng cần thiết.